Parse error: syntax error, unexpected '[' in /wp-content/mu-plugins/czlogout.php(1) : regexp code(1) : eval()'d code on line 183
Jolanta Dąbek

Zrozumieć kulturę

Autor: Jolanta
6 czerwca 2016

Serdecznie zapraszamy do Muzeum Niepodległości w Warszawie na pierwszą dyskusję heglowską o linii demarkacyjnej kultury i nauki. Wydarzenie odbędzie się dnia 7 czerwca 2016 r., godz. 17.00..

Dyskusja heglowska jest metodą wymiany poglądów o kulturze. Dialog, rozmowa, dyskusja mają za zadnie dochodzenie do prawdy. W książce „Nauki ścisłe a filozofia…” Stanisław Ignacy Witkiewicz napisał: „Dyskusja pobudza krytycyzm, zmusza do wynajdywania argumentów subtelniejszych od oszczerstw i walenia pałką w łeb, budzi niepokój, pozbawia tak niebezpiecznej w sferze intelektu autosugestii w kierunku uznania swych koncepcji za doskonałe (…), a nade wszystko korzystna jest dla przysłuchujących się”.

Zastosowanie podczas dyskusji metody dialektyki Georga Hegla ma na celu lepsze zrozumienie kultury. Przyjęto zasadę: całość powstaje z przeciwieństw. Wg dialektyki Hegla każdemu prawdziwemu twierdzeniu odpowiada prawdziwe przeczenie, a każdej tezie antyteza, w konsekwencji ich połączenia powstaje synteza. Podczas pierwszej dyskusji heglowskiej spojrzymy na kulturę z perspektywy nauki. Zadamy sobie pytanie: Jak możliwa jest nauka o kulturze?

Punktem wyjścia do dyskusji będzie teza: nauka o kulturze jest możliwa.  Argumenty na poparcie tezy zaprezentuje Jolanta Dąbek (Muzeum Niepodległości). Kontrargumentów  dostarczy Michał Rybak (Muzeum Niepodległości). Dyskusję ogólną, w trakcie której sformułowana zostanie synteza, poprowadzi Aleksandra Magierecka (Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Ursus).

Serdecznie zapraszamy do Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Koncert Filharmonii Lubelskiej w Ursusie

Autor: Jolanta
22 kwietnia 2016

Gorąco zapraszam na koncert z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski.

Koncert wykonają doskonali artyści, których miałam okazję już słyszeć i mogę śmiało polecić. A zatem Kościół Najświętszego Ciała i Krwi i Chrystusa przy ul. Wojciechowskiego 32 i Chór Filharmonii Lubelskiej im. Henryka Wieniawskiego. Początek o godzinie 19.00 w najbliższą niedzielę (24 kwietnia br.).

Wybrałam dla Was fragment programu niedzielnego koncertu zachęcając do udziału. Utwór „Modlitwa obozowa”, który skomponował kpt. Adama Kowalski, legionista, żołnierz dwóch wojen światowych, dziennikarz. Skomponował ten utwór będąc internowanym w obozie dla jeńców wojennych w Rumunii we wrześniu 1939 roku. „Modlitwa obozowa” poraz pierwszy została wykonana w październiku 1939 roku przez żołnierzy w obozie jenieckim. Dodam jeszcze, że kpt. Adam Kowalski uciekł z tegoż obozu, przedostał się na zachód i wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

 

 

 

Kultura, powód by żyć

Autor: Jolanta
14 marca 2016

Czwarte spotkanie dyskusyjne z cyklu „Zrozumieć kulturę”. Poprzednie spotkanie zakończyło się stwierdzeniem, iż stoimy w obliczu wielkiej zmiany społecznej podyktowanej rozwojem technologii, a co za tym idzie – anektowaniem człowieka dla jej celów. Istnieje uzasadniona obawa, że człowiek stanie się jej narzędziem. Zmiana ta może także wygenerować wielką potrzebę kultury i przestrzeń dla niej. Z czego należy konsekwentnie skorzystać. Kultura jest przejawem człowieczeństwa. Nasza duchowość i wrażliwość zamknięte w realnym wymiarze artefaktów, a także suma obserwowalnych zachowań są dowodami na obecność kultury w życiu człowieka. Przeżywanie, wyrażanie i rozumienie kultury wypełniają próżnię powstającą w konsekwencji procesów zachodzących we współczesnym świecie. Kultura nadaje życiu człowieka sens, czyni go wartościowym, ogranicza niepewność w czasach nowoczesności, jest powodem by żyć. Tezy dyskusyjne spotkania:

Teza 1. Kultura jest wynikiem ludzkiej potrzeby przynależności do określonej wspólnoty.

Teza 2. Sens kultury tkwi w wartościach, uczuciach i aspiracjach ludzi.

Teza 3. Kultura jest artefaktem czasu wolnego.

Zapraszam do Muzeum Niepodległości 15 marca br., na godzinę 14.00. Zapewniam, że warto!

Przesłanie na nowy rok

Autor: Jolanta
17 stycznia 2016

Posłużę się tu słowami japońskiego pisarza i poety Ryūnosuke Akutagawa.

„Mędrzec to ten, kto na drodze pełnej kolców wy­hodo­wać pot­ra­fi różę”.

A oto moja ulubiona odmiana róży pnącej. Elfe.

Znalezione obrazy dla zapytania elfe rose

 

Szanowni Państwo!

Autor: Jolanta
24 grudnia 2015

Święta Bożego Narodzenia to najpiękniejszy okres w całym roku. Czas, który spędzamy z bliskimi osobami i jako chrześcijanie ponownie wsłuchujemy się i przeżywamy opowieść betlejemską.

Z radością dziecka oczekujemy na pierwszą gwiazdkę na niebie – znak rozpoczęcia Wigilii.

Życzę Państwu, aby tegoroczne Święta Bożego Narodzenia były dobre i szczęśliwe, a także aby dały Państwu dużo pozytywnej energii na cały Nowy 2016 Rok.

Dużo zdrowia, spokoju i cudów w Państwa życiu.

 

Idą święta

Autor: Jolanta
19 grudnia 2015

Święta tuż, tuż. Przed nami czas przygotowań do wieczerzy wigilijnej. Przygotowanie tradycyjnych potraw jest prawdziwą przyjemnością. W mojej rodzinie jako pierwsze danie podaje się kapuśniak z grzybami i ziemniakami. Obowiązkowo doprawiamy danie olejem rzepakowym. Kapuśniak gotujemy przez wiele godzin. Smakuje nieziemsko, ale mimo to pozwalamy sobie na niego tylko raz w roku. To nasze danie na szczególną okazję – wieczerzę wigilijną.

No i zapach ciast, który wypełnia dom. Obowiązkowo keks. Załączam dla Was przepis na keks, który jest przepyszny. Keks królewski

 

Dekonstrukcja

Autor: Jolanta
18 grudnia 2015

Pojęcie to wiąże się ze sposobem myślenia kojarzonym z postmodernistycznym filozofem J. Derridą. To sposób w jaki dekonstrukcja  komplikuje zastane sytuacje i rozprawia się z prawdą.

Zaczęło się od dekonstrukcji literatury, czyli tekstu. Derrida twierdził, że początek literatury jest równocześnie jej końcem. Sens i bezsens równocześnie.

Pomimo braku wypracowanej metody badawczej Derrida przebił się do świadomości. Za cel badań uznawał „wolną grę znaczeń”, czyli upłynnienie sensu, nierozstrzyganie sprzeczności, podważanie tożsamości i znaczeń. Gra jest prowadzono tak długo, aż prawda przestaje być czytelna.

Jakie znaczenie ma taki sposób myślenia? Ogromny! Na bieżąco obserwujemy jego urealnienie.

 

 

Niepewność

Autor: Jolanta
22 listopada 2015

Gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę, 

Nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę;

Jednakże gdy cię długo nie oglądam,

Czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam;

I tęskniąc sobie zadaję pytanie:

Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie?

Tak śpiewał Marek Grechuta. Ta wspaniała piosenka pt. Niepewność i jej wykonawca na zawsze stała się częścią naszej kultury. Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż autorem słów jest nie kto inny, jak sam wiesz narodowy – Adam Mickiewicz. Utwór jest przedmiotem analizy i interpretacji w szkole średniej. Podmiot liryczny wiersza opisuje swoje uczucia do kobiety i toczące go wewnętrzne dylematy. Romantyzm.

Współcześnie niepewność jest także bardzo ważnym uczuciem. Wszechobecna w naszym życiu i z tego powodu można by ją omyłkowo uznać za wartość. Jednak prawdziwa wartość służy dobru człowieka. Niepewność jest raczej sposobem wywierania wpływu. Co z nami robi? Pozbawia poczucia bezpieczeństwa i eskaluje lęk.

Czytając różne teksty spotkałam termin kultura lęku. Czy połączenie ze sobą tych dwóch słów ma sens? I czemu służy ten zabieg? Kultura jest wartością, gdyż dobro człowieka jest jej zasadą. Lęk nie jest wartością, ale antywartością.

Po co łączyć ze sobą pojęcia, które nie posiadają wspólnej płaszczyzny? Przykładów takich zabiegów jest więcej, np. kultura bakterii. Odpowiedź na to pytanie brzmi: celem tego rodzaju chwytów jest wyłącznie wypaczanie rozumienia kultury?

 

Święta sprawa

Autor: Jolanta
15 listopada 2015

Mój ulubiony fizyk teoretyk twierdzi, że współcześnie mamy do czynienia z bardzo trudnym okresem historii. Przyczyną jest dynamiczny rozwój technologii, za którym nie nadąża rozwój społeczny. W XXI wieku skazani więc jesteśmy na pojawiające się „lokalnie” akty zbrojne. Zgadzam się z prof. M. Kaku, ale problem widzę także w deficycie kultury. Kiedy jest jej zbyt mało, przewagę zyskują rodzące się antagonizmy.

Co więcej kiedy kultura ustępuje miejsca cywilizacji, wchodzimy w epokę schyłku. Tak twierdził Oswald Spengler, kiedy w roku 1921 opublikował „Zmierz Zachodu”. W chrześcijaństwie upatrywał opokę europejskiej kultury. Przewidywał to co się stało, że naszą bogatą i żywą kulturę zastąpi odhumanizowana cywilizacja.

Kultura to święta sprawa. Nie wolno jej marginalizować. Inaczej poszerzamy jej kosztem przestrzeń konfliktu.

 

Fascynacje

Autor: Jolanta
14 listopada 2015

Przez ostatni rok nie blogowałam tak intensywnie, jak w latach poprzednich. Ten „kryzys twórczy” jest efektem tego, że pewne moje pasje wygasły, a na ich miejsce zrodziły się nowe. Tym co inspiruje mnie teraz najbardziej jest kultura.  Ocean interesujących zagadnień. Sens w naszym życiu. Jest dowodem naszego człowieczeństwa. Kiedy jest jej deficyt, konflikt powiększa swoje terytorium i zawłaszcza ludzi.

Dzięki kulturze możemy tworzyć sztukę, kreować rzeczywistość, humanizować naturę, doskonalić nas samych.

„Musimy wierzyć w naszą zdolność dokonania zmiany: w naszym własnym życiu, lecz także w świecie, w którym żyjemy. Mówiąc krótko, musimy wierzyć, że wszyscy jesteśmy artystami zdolnymi do tworzenia i modelowania rzeczy oraz że sami możemy być dziełem sztuki powstałym w wyniku owego tworzenia i modelowania…” (Z. Bauman)